KARATEKA MĚSÍCE ČERVNA

V pondělí 12. července 2021 jsme na tréninku v Ostravě-Porubě provedli vyhlášení výsledků karatistů a karatistek za měsíc červen 2021. V měsíci červnu byli na ocenění vybráni M.Šedivý (žlutý a výše) a D.Arleth (do červeného pásu). Vynikající docházka na tréninkové jednotky, minimální absence, skvělý přístup k tréninku!!! Tímto bychom chlapcům chtěli srdečně pogratulovat k tomuto ocenění, zároveň ale chceme poděkovat všem dětem za jejich výkony na trénincích. Velká poklona! Oceněný rámečkem nemůže být člen dvakrát po sobě. Pravidelně prázdninové tréninky v plném proudu, mimořádný letní nábor stále běží na webu www.attfiskarate.cz.

#TeamATTFIS | SPOLEČNĚ PÍŠEME HISTORII!