KARATEKA MĚSÍCE ÚNORA

V pondělí 8. března 2021 jsme na online tréninku provedli vyhlášení výsledků karatistů za měsíc únor 2021. Děti ani tento měsíc nevynechaly tréninky online a nic nepodcenily, opravdu bylo těžké rozhodnout a v dalších měsících tomu nebude jinak. V měsíci únoru byli na ocenění vybráni O.Šuhaj (a výše) a P.Janík (do). Tímto bychom jim chtěli srdečně pogratulovat k tomuto ocenění, zároveň ale chceme poděkovat všem dětem i rodičům, většina zvládá i distanční výuku a nastalou situaci. Nově tedy máme konzultace 1 na 1, kde se snažíme opravovat nedostatky a zlepšovat techniky.

Bojujeme, další ocenění proběhne v pondělí 5/4. P.S. Oceněný rámečkem nemůže být člen dvakrát po sobě.