Přeskočit na obsah

NAPSALI O NAŠICH ÚSPĚŠÍCH V JIŽNÍCH LISTECH

Po delší době o nás znovu napsali v Jižních listech, tentokrát v srpnovém vydání  Městský obvod Ostrava-Jih, děkujeme! Na straně 12 si přečtěte článek “KARATE TEAM ATTFIS USPĚL V POLSKU” zejména o našich úspěších, kdy jsme v květnu vyrazili dvakrát do Polska na mezinárodní soutěže a naši závodníci zde vybojovali celkem vynikajících 72 medailí. Dozvíte se také o obrovských úspěších našeho klubu za posledních 7 let, klubové činnosti v době uzavření tělocvičen a náboru, který bude již brzy na webu… Všem přejeme příjemné čtení celých listů – jižní listy jsou doručovány obyvatelům obvodu bezplatně do poštovních schránek, ale můžete si je přečíst také online na https://ovajih.ostrava.cz/…/rocni…/Jinlistysrpen2021web.pdf…… 

#TeamATTFIS SPOLEČNĚ PÍŠEME HISTORII!