Gedan-barai

Plochou, která kryje při gedan-barai je ude (předloktí). Gedan-barai je kryt, který se používá většinou proti útoku gedan nebo proti útokům přicházejícím zespodu, jako jsou například kopy. Pohyb začíná při gedan-barai paže (pěstí u opačného ucha). Pěst se pohybuje po oblouku shora dolů a v poslední fázi, při kontaktu se soupeřovým útokem, rozuje pěst a předloktí tak, že končí obrácená dlaní dolů. Paže má na konci krytu směřovat dolů asi pod úhlem 45′ stupnů.

Druhá paže se v průběhu krytu synchronně přitahuje do polohy hiki-te.