Přeskočit na obsah

Náš systém

Edukační a motivační systém

Náš klub karate dále vyniká svým edukačním a motivačním systémem, který poskytuje členům přístup k odborným lekcím a podněcuje jejich osobní růst a motivaci na cestě k dosažení výjimečných výsledků v karate, ať už jde o úspěchy na zkouškách, v soutěžích, nebo obojí. Tímto způsobem podporujeme celkový rozvoj našich členů a vytváříme prostředí, kde mohou naplno rozvinout svůj potenciál v rámci karate.

👊🏼 Jedinečný systém výuky

Naším jedinečným přístupem v rámci karate klubu je důraz na individuální rozvoj každého člena. Základem naší výuky je pečlivě vypracovaný zkušební řád SKIF, který kombinujeme s interními klubovými zkouškami. V našem klubu není každý člen pouze číslem, ale jedinečnou osobností s vlastními schopnostmi a ambicemi. Naši trenéři znají každého člena jménem a věnují se mu individuálně, sledují jeho pokrok a přizpůsobují výuku jeho specifickým potřebám. Každý člen má své místo v klubu, a naším cílem je systematicky posilovat a rozvíjet každého – jak technicky, fyzicky, tak i psychicky. Vytváříme prostředí, kde se každý člen cítí podporován a motivován k dosažení svého maximálního potenciálu v umění karate.

📚 Edukační systém – materiály

Rádi vám představíme náš edukační systém, který je zcela jedinečný v našem klubu karate. Pro členy klubu jsme vytvořili speciální členský portál nazvaný TEAMATTFIS+, kde mají přístup ke všem potřebným materiálům pro samostudium. Uvnitř portálu naleznete bohaté množství podkladů, tutoriálů a videí, které vám pomohou rozvíjet vaše dovednosti a techniky karate.

Navíc jsme jako jediní zavedli systém členských úrovní, které jsou pevně spojené s aktuálním výkonnostním stupněm našich členů. Tento systém umožňuje identifikovat a ocenit pokrok každého jednotlivého člena na základě jeho dovedností, znalostí a úspěchů. Systém členských úrovní nám umožňuje poskytnout přesnou zpětnou vazbu a individuální cíle pro každého člena klubu. Věříme, že žádný jiný klub nenabízí takové množství materiálů a podkladů k prostudování jako my. Jsme hrdí, že naše klubové prostředí poskytuje našim členům skvělou příležitost růst a rozvíjet se v karate. S naším edukačním systémem a členským portálem TEAMATTFIS+ se můžete těšit na jedinečnou a obohacující zkušenost v našem klubu.

🥋 Specializované semináře

V našem klubu pravidelně pořádáme specializované semináře, které jsou zaměřeny na další rozvoj našich členů. Spolupracujeme jak s významnými lektory v České republice, například s předsedou české federace Shotokan karate-do (SKIF) Kamilem Guzkem a dalšími, tak i se zahraničními lektory. Tato spolupráce nám umožňuje přinášet širokou škálu perspektiv, technik a zkušeností, které přispívají k obohacení našeho tréninku. Cílem těchto seminářů je poskytnout našim členům příležitost k dalšímu růstu a zdokonalování jejich dovedností v Shotokan karate-do.

⚫️ Zkoušky Shotokan karate-do

Rádi bychom vás informovali, že v našem klubu pravidelně pořádáme zkoušky na vyšší technické stupně v Shotokan karate-do SKIF. Tyto zkoušky umožňují našim členům postupovat na vyšší pásy a dosahovat pokroku ve svých dovednostech. Zkoušky jsou prováděny pod dohledem vždy minimálně jednoho zkušebního komisaře federace a našich kvalifikovaných trenérů a jsou zaměřeny na ověření technického a teoretického výkonu na daný stupeň. Cílem těchto zkoušek je podpora a motivace našich členů ke stálému rozvoji svého umění Shotokan karate-do a rozvoj dovedností.

Každý, kdo úspěšně dokončí zkoušku obdrží ihned po zkoušce svůj nový pás a certifikát japonské federace SKIF jako doklad o úspěšném zvládnutí zkoušky na vyšší technický stupeň, což je ten nejkrásnější moment v cestě karate-do.

📜 Karate Vysvědčení

Jsme hrdí oznámit, že jako jediní v našem kraji rozdáváme karate vysvědčení. Jsme oddaní propagaci bojového umění a neustále se snažíme motivovat naše studenty k dosažení úspěchu a vynikajících výsledků. Naše škola karate poskytuje komplexní vzdělávání a trénink pod dohledem zkušených trenérů. Systém vysvědčení slouží k ocenění pokroku a úsilí našich žáků a poskytuje jim zaslouženou motivaci. Jsme rádi, že můžeme přispět k rozvoji karate ve našem kraji a poskytnout našim studentům výjimečnou příležitost získat karate vysvědčení, které je jedinečné v naší oblasti.

🥇Ocenění “Karateka měsíce”

V našem klubu karate pečlivě sledujeme a oceňujeme úsilí a pokrok našich karateků. Proto jsme zavedli zvláštní ocenění, které se uděluje každý měsíc – titul “Karateka měsíce”. Tento titul je udělován jednomu z našich karateků, který se vynikajícím způsobem angažoval a dosáhl výjimečných výsledků během daného měsíce. Vítěz “Karateka měsíce” je slavnostně oceněn rámečkem s certifikátem, který je pro nás symbolem uznání jejich tvrdé práce, oddanosti a disciplíny. Tímto způsobem chceme motivovat naše karateky a dát jim najevo, jak si vážíme jejich úsilí a snahy. Toto ocenění není pouze o dosažení nejlepších výsledků, ale také o příkladném chování, respektu, pomocí ostatním a nasazení v tréninku. Je to způsob, jak upozornit naši komunitu na výjimečnost a inspiraci, kterou naši karatekové představují. Jsme hrdí, že můžeme ocenit naše karateky měsíce a věnovat jim zasloužené uznání. Tímto oceněním vytváříme prostředí, ve kterém se naši členové mohou vzájemně podporovat a inspirují se k dosažení vlastních cílů.

🏆 Ocenění TOP závodníků roku

V našem klubu karate se každý rok těšíme na příležitost ocenit naše nejlepší závodníky prostřednictvím udělení titulu “TOP závodník roku”. Toto prestižní ocenění je udělováno ve třech věkových skupinách, aby byly spravedlivě zastoupeny všechny věkové kategorie. Prostřednictvím této iniciativy chceme zdůraznit a ocenit vynikající výkony a úspěchy našich závodníků během daného roku.

Titul “TOP závodník roku” je vyhrazen pro ty, kteří prokázali mimořádný talent, tvrdou práci a vytrvalost na soutěžních plochách. Každý závodník je pečlivě vyhodnocován na základě svých výsledků, účasti na soutěžích a důkazu svého karate umění. Ocenění “TOP závodník roku” je pro nás nejen příležitostí vyjádřit naši obdiv a uznání, ale také motivovat a podpořit naše závodníky ve svých dalších úspěších.

Soutěž o titul “TOP závodník roku” představuje pro naše závodníky závěrečný cíl a výzvu, která je motivuje ke konzistentnímu výkonu na všech soutěžních akcích. Dosáhnout vrcholných pozic v rámci této soutěže je extrémní výzvou a vyžaduje nejen vynikající technické dovednosti, ale také pevnou vůli, disciplínu a neustálé úsilí.

Stanovení koeficientů bodování a výzva uspět na vrcholných pozicích přináší našim závodníkům motivaci a cíl, kterým se mohou řídit. Toto bodování zajišťuje spravedlivou soutěž a umožňuje nám identifikovat ty, kteří dosáhli nejlepších výsledků v průběhu roku. Ocenění “TOP závodník roku” je nejen prestižní, ale také příležitostí k růstu a zdokonalování dovedností v soutěžním prostředí.

Těší nás, že můžeme ocenit naše talentované závodníky a jejich příspěvek k rozvoji karate ve našem klubu. Udělení titulu “TOP závodník roku” je pro nás zvláštní okamžik, kdy můžeme vyjádřit naši vděčnost a radost z jejich úsilí a úspěchů. Stanovení koeficientů bodování a výzva uspět na vrcholných pozicích představuje výzvu, která posiluje odhodlání našich závodníků ke kontinuálnímu zlepšování v karate. Ocenění “TOP závodník roku” je pro nás důležitou událostí, která slouží jako ukázka toho, jakým způsobem můžeme ocenit a podpořit naše nejlepší závodníky na jejich cestě k vrcholovým výkonům.