KARATEKA MĚSÍCE BŘEZNA

Ve středu 7. dubna 2021 jsme na online tréninku provedli vyhlášení výsledků karatistů a karatistek za měsíc března 2021. V měsíci březnu byly na ocenění vybrány N.Kandalíková (žlutý a výše) a J.Pallová (do červeného). Tímto bychom děvčatům chtěli srdečně pogratulovat k tomuto ocenění, zároveň ale chceme poděkovat všem dětem i rodičům, většina zvládá i distanční výuku a nastalou situaci. Věříme, že již brzy bude oceňování ještě složitější s návratem do prezenční výuky. Velká poklona! Oceněný rámečkem nemůže být člen dvakrát po sobě.

#TeamATTFIS | SPOLEČNĚ PÍŠEME HISTORII!